Cookie policy

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือรูปแบบของข้อมูลที่รวบรวมจากที่อยู่ IP ของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและจดจำเว็บไซต์ที่พวกเขาเยี่ยมชม การใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ช่วยในการทำงานทั่วไปของเว็บไซต์ และทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานอย่างถูกต้อง

เราใช้คุกกี้อย่างไร

นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์ onlinecasinorank.org ตลอดจนโดเมนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ ที่ CasinoRank มีการใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่น

คุกกี้ที่ใช้ใน CasinoRank จะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือรายละเอียดการชำระเงินของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้ทุกเมื่อโดยปิดในส่วนการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ โปรดสังเกตว่าฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้หากปิดคุกกี้ทั้งหมด

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้ที่จำเป็นคือคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ การปิดสิ่งเหล่านี้อาจทำให้ CasinoRank ไม่สามารถนำเสนอบริการและวัตถุประสงค์ทั่วไปตามที่ตั้งใจไว้ CasinoRank ไม่ต้องการความยินยอมจากผู้ใช้ในการเปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ แต่คุณยังสามารถปิดได้ในส่วนการตั้งค่าของเบราว์เซอร์

คุกกี้ที่ไม่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ไม่จำเป็นสำหรับการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ แม้ว่าจะปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ทั่วไปก็ตาม สิ่งเหล่านี้คือตัวรวบรวมสถิติเป็นหลัก เช่น การนับผู้ใช้ ตลอดจนวิธีที่ผู้ใช้ไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์

คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้

ที่ CasinoRank เราใช้คุกกี้ต่อไปนี้:

  • Google Analytics - นี่คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดที่ช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งอาจรวมถึงหน้าที่พวกเขาเข้าชม ระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในไซต์ และจำนวนผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์ในช่วงเวลาต่างๆ ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกเก็บไว้

  • มาโตโม่ - Matomo เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดที่คล้ายกับ Google Analytics เครื่องมือนี้รวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้และช่วยเราในการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ตามผู้ที่เข้าชม